ระบบไซเบอร์กายภาพจะมุ่งเน้นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในด้านความมั่งคั่งกำลังคนและคนในท้องถิ่น เขาเสริมว่าศูนย์ฯ ได้พัฒนาโครงการวิจัยและพัฒนาต่างๆในหลายพื้นที่รวมถึงการตรวจจับระบบอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงระบบอัจฉริยะและเครือข่ายปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ศูนย์ฯยังได้พัฒนาโครงการจำนวนมาก

เพื่อสนับสนุนความมั่งคั่งกำลังคนความเข้มแข็งและคนในท้องถิ่นในประเทศและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยโดยรวมเช่นโครงการ KidBright และ DentiiScan การเรียนรู้โค้ด KidBright หรือ Coding at School เป็นโปรแกรมวงจรฝังตัวที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเด็กอายุ 9 ถึง 13 ปีเพื่อเรียนรู้วิธีการเขียนโค้ด

Categories: news