มาตรการทางการเงินที่น่าสนใจที่จะประกาศในสัปดาห์หน้าโดยรัฐบาลจะทำให้ชนชั้นกลางมีความพอใจ แต่จะช่วยหนุนเศรษฐกิจโดยรวมได้ นายอนุสรณ์ธรรมจิตราคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตเปิดเผยว่าโครงการช็อปปิ้งปลายปีเป็นเพียงกลยุทธ์การตลาดเพื่อให้ผู้บริโภคระดับกลาง “มันคือการตลาด ฉันไม่คิดว่ามันจะทำมากเพื่อเพิ่มการใช้จ่ายโดยรวมของผู้บริโภค

รัฐบาลควรให้ความสำคัญกับการเพิ่มรายได้ของประชาชนซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของปัญหาหนี้สูญ หลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่านายอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศว่าจะยื่นข้อเสนอการหักภาษีซื้อสินค้าให้กับคณะรัฐมนตรีในวันที่ 4 ธันวาคมนี้แบ่งเป็น 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์มูลค่า 15,000 บาทโดยมียอดซื้อสูงสุด

Categories: news