ในการศึกษาในระยะที่ 3 ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการใช้ยาตาละซิติบิดมีอาการบวมน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่ได้รับยาหลอก ผู้ป่วยยังรู้สึกเจ็บปวดน้อยลงและมีพัฒนาการในการทำงานร่วมกัน ศาสตราจารย์ Burmester รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เห็นว่าการรักษาด้วยยาเม็ดใหม่นี้ทำให้เกิดอาการทางคลินิกที่ดีขึ้น “ผลลัพธ์ของเราพิสูจน์ได้ว่าสารยับยั้ง JAK

เป็นตัวเลือกในการรักษาที่มีประสิทธิภาพในผู้ป่วยที่มีภาวะในระยะยาวที่ไม่ตอบสนองต่อยาทั่วไปและในคนที่เป็นผู้ที่ไม่ได้เป็นตัวเลือกในการรักษาทางชีววิทยาสารยับยั้ง JAK ช่วยให้ผู้ป่วยเหล่านี้ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว การตอบสนองต่อการรักษาช่วยให้พวกเขาได้รับการควบคุมความเจ็บป่วยของพวกเขา

Categories: health news