การขอสินเชื่อ ให้ผ่านแบบชิลๆ การขอกู้เงินจากสถาบันการเงินนั้น บางคนมองว่าเป็นเรื่องยากที่จะกู้ผ่านได้ เพราะต้องมีคุณสมบัติ และต้องใช้เอกสารมากมาย หรือแม้แต่หลักเกณฑ์การพิจารณาที่เราไม่อาจรู้ได้ ซึ่งแต่ในความจริงแล้วการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินก็มีเทคนิคอยู่เล็กน้อย ไม่ยากอย่างที่คิด ถ้าเราทำครบทั้ง 4 เทคนิค ที่จะนำเสนอนี้ รับรองได้ว่า “ผ่านแบบชิลๆ” แน่นอน

1. ประเมินสัดส่วนรายได้ให้เหมาะสมกับวงเงินสินเชื่อ
โดยทั่วไปธนาคารจะประเมินสถานะของผู้ขอสินเชื่อจากรายได้ ความมั่นคงของนายจ้าง ภาระหนี้สินเดิม และวงเงินที่ขอสินเชื่อ ซึ่งต้องเตรียมใจไว้ว่า ธนาคารก็มักจะไม่ได้อนุมัติวงเงินให้เต็ม 100% ดังนั้น เราต้องวางแผนเตรียมออมเงินไว้ ให้ได้อย่างน้อย 20% ของวงเงินที่ต้องการก่อน แต่หากเรามีภาระหนี้สินเดิมมากอยู่แล้ว ธนาคารก็อาจจะปล่อยสินเชื่อให้ยากหน่อย ทางที่ดีก็ควรพยายามลดหนี้ที่มีอยู่ เพื่อเพิ่มความสามารถในการชำระหนี้ของเรานั่นเอง

2. เตรียมหลักฐานทางการเงินให้พร้อม
เพื่อแสดงให้เห็นประวัติทางการเงินที่ดีทั้งในแง่ของรายได้และความมั่นคง โดยพิจารณาจาก สลิปเงินเดือนและหลักฐานที่มาของรายได้ รายการบัญชีที่มีความเคลื่อนไหวไม่ผิดปกติ มีเงินออมฝากไว้มากขึ้นอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ แต่ถ้าเราทำงานอิสระ ไม่มีสลิปเงินเดือน ก็ควรมีบัญชีเงินฝากกับทางธนาคารแห่งนั้นๆ เพื่อให้สามารถตรวจสอบประวัติทางการเงิน ก่อนการขอสินเชื่ออย่างน้อย 6 เดือนถึง 1 ปีได้

3. รักษาประวัติการชำระหนี้ให้ดี
ต้องอย่าลืมว่า ก่อนที่ธนาคารทุกแห่งจะอนุมัติ สินเชื่อให้กับใครก็ตาม จะต้องตรวจสอบข้อมูล สินเชื่อของบุคคลนั้นๆ ผ่านบริษัท ข้อมูลเครดิต แห่งชาติ จำกัด หรือเครดิตบูโร ซึ่งจะมีรายงาน ประวัติการขอสินเชื่อและการชำระหนี้จากสถาบันการเงินต่างๆ ดังนั้น สำหรับผู้ที่เคยมีประวัติขอ สินเชื่อ ก็ควรแสดงให้ธนาคารเห็นว่า เรามีประวัติ การชำระหนี้ที่ดีมาโดยตลอด ไม่เคยจ่ายช้า ค้างจ่าย หรือหลีกเลี่ยงการจ่าย เพราะจะแสดงถึง การมีวินัยทางการเงินสูง ดังนั้นก็มีแนวโน้มที่จะ ชำระหนี้ให้แก่ธนาคารอย่างครบถ้วนและตรงเวลา

4. ศึกษาหลักเกณฑ์เบื้องต้นในการอนุมัติสินเชื่อของธนาคารต่างๆ

ตัวอย่างคุณสมบัติที่ธนาคารพิจารณาในการอนุมัติสินเชื่อ

ตัวผู้กู้ (Character)
อายุ
อาชีพ
ความมั่นคงของรายได้
ประวัติการชำระหนี้

ความสามารถในการชำระหนี้ (Capacity)
รายได้
ภาระใช้จ่ายต่างๆ
สัดส่วนเงินงวดต่อรายได้สุทธิ ต้องไม่เกิน 33%

หลักประกัน (Collateral)
สังหาริมทรัพย์ + อสังหาริมทรัพย์ ที่มีสภาพคล่อง
ผู้กู้ร่วม
เงินทุน
ทุนส่วนตัว 10 – 20% สำหรับเงินดาวน์
เงื่อนไขอื่นๆ
นโยบายการปล่อยสินเชื่อ
เงื่อนไขและข้อกำหนดของเงินกู้

Categories: news